• ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

חשיבות מוגנות בספורט

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

חשיבות מוגנות בספורט

שמירה על גופו ונפשו של הספורטאי/ת מפני פגיעה, ניצול, התעללות פיזית, מילולית, אלימות, הזנחה וכל גורם שהוא האחריות של כולנו, לוודא שהספורט הוא בטוח, חיובי, מהנה וחוויתי. אנשים עם מוגבלות קודניטיבית פגיעים יותר להתעללות מאשר ילדים ללא . מחקרים מעטים התמקדו בהבנת החוויות של התעללות בילדים ובוגרים עם מוגבלות תוך הגבלת יכולתנו לטפל בהם כראוי.

  • מתאים למאמנים, מדריכי חברתיים, מדריכים צעירים, עו"ס, הורים, עוזרי מאמנים
  • משך זמן: שעה
  • עלות: