• ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

  • ההרשמה החלה

מאמנים נגישים

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet.

מאמנים נגישים

קורס למדריכי ספורט - ספורט הוא קלי להעצמה ,הכלה והנגשה וקירוב בין הוכלוססיות שונות בחברה. מדריכים ומאמנים בספורט יוצאים לתעסוקה ללא הכשרה ספציפית באימון אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים וללא כל ידע באימון קבוצות המשולבות של ספורטאים עם וללא מוגבלות. עקב כך, גדל הפער בין ההזדמנויות עבור אנשים עם וללא מוגבלות לעסוק בספורט. קיימת דרישה מצד רשויות מקומיות, אנשים פרטיים ומועדוני ספורט להרחיב את הזדמנויות הספורט הקיימות לאנשים עם מוגבלות.

  • מתאים למאמנים
  • משך זמן: שעה
  • עלות: 800